Политика на мястото за настаняване

 

Благодарим Ви, че избрахте Ваканционно селище „Ди Маре” за своята лятна почивка! Молим да се запознаете с правилата за пребиваване:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.

Ваканционно селище „Ди Маре” гарантира на своите гости спазване на конфиденциалност.

При пристигането си гостът е длъжен да представи личен документ (лична карта, задграничен паспорт, шофьорска книжка) и да попълни адресна карта. „Ди Маре” може да откаже предоставянето на услуги на гост, който не представя личен документ.

Молим Ви да пазите имуществото на територията на комплекса и да съблюдавате правилата за пожарна безопасност. Преди да излезете от стаята си, молим затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество. Администрацията на Ваканционно селище „Ди Маре” може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на мястото за настаняване.

На територията на обекта работи система за видеонаблюдение /с изключение на тоалетните, хотелските стаи и общите закрити помещения/. Ползвайки услугите ни, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.

При напускане на обекта всички щети и/или липсващи предмети, неупоменати (за които не е съобщено своевременно) при престоя на гостите, се заплащат от тях по цени, разписани в ценоразпис в хотелската стая.

„Ди Маре” не носи отговорност за загубени или откраднати вещи на територията на комплекса, както и за щети, причинени от трети лица.

„Ди Маре” си запазва правото да не толерира неприемливи нива на шум или поведение на гости. Вие носите отговорността да спазвате общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си при нас. В случай на отказ да се съобразят с изискванията, администрацията на „Ди Маре” си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение. Молим гостите ни да пазят тишина и да уважават правото на спокойствие на останалите гости в часовете, определени за почивка.

Часовете за почивка са от 13:00 до 16:00 часа и от 23:00 часа до 09:00 часа сутринта.

Стаите се почистват до 16:00ч. Ако сте поставили табелаНе безпокойтеи след 16:00ч. я смените сМоля, почистете“, стаята Ви няма да бъде почистена. Може да потърсите Рецепция.

Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

 

ПОТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

Можете да заплатите нощувката и другите предоставени ви услуги от нас в брой, с дебитна или кредитна карта, както и с банков трансфер, съгласно действащите в хотела тарифи.

За гарантиране на резервацията се изисква 30% предплащане. Ако не бъде получено авансово плащане в упоменатия за това срок, резервацията се анулира без предупреждение. Депозит по резервация не се възстановява. При неявяване, депозитът се усвоява на 100%. При напускане на хотела по-рано от направената резервация предплатената сума не се възстановява.

При настаняване се изисква гаранционен депозит в размер на 50 лв, който в края на престоя ще бъде възстановен, в случай че не бъдат установени никакви повреди или щети в помещенията, или ще бъде запазен в случай на установени такива.

 

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Ди Маре работи за Вас от 09:00 до 20:00, 7 дни в седмицата, в периода от 15.05 до 15.10.

Час на настаняване – 14:30 до 20:00. Достъп до стаите се предлага само в зависимост от тяхната наличност към момента на пристигане. Настаняване преди 09:00 часа се предоставя срещу такса в размер на цената за една нощувка, след 09:00 часа се начислява такса в размер на 50 % / петдесет процента / от цената за една нощувка. При късно настаняване (след 20:00) в деня на пристигане, ще бъде начислена такса в размер на 30% /тридесет процента/ от цената на една нощувка.

Час на освобождаванедо 11:00. Освобождаване след посочения час е възможно при наличие на свободни стаи в обекта и отсъствие на резервации за исканите дати и часове, и се заплащат съгласно тарифите на хотела:

Гости, които освобождават стаята си между 11:00 и 15:00 часа доплащат 50% от цената на една нощувка.

Освобождаване на стаята след 15:00 часа се таксува в размер на една пълна нощувка.

При продължаване на престоя, по-дълго от първоначално заявеното, хотелът запазва правото си да предложи на гостите различни от първоначалните стаи.

 

ПАРКИРАНЕ

Моля имайте предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Паркингът на

Ди Маре  е под  денонощно видеонаблюдение, но е неохраняем. Мястото за настаняване не носи отговорност за кражба на превозното средство, за нанесени му щети и липси от него.

 

ТРАНСФЕРИ

Ди Маре предлага трансфери (след предварителна заявка) от и до всяка точка на страната. Трансферите се извършват от лицензирани превозвачи по обявени от тях тарифи. В случай на интерес, моля информирайте се на рецепция за актуалните цени на услугите. Хотелът не е страна по договора за превоз, който възниква между клиента и превозвача, нито е посредник по такива договори и не носи отговорност за трансферите и услугите, предоставяни от такива превозвачи.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПУШЕНЕ

В съответствие с българското законодателство,  Ваканционно селищеДи Маре  спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на обекта, в това число: стаи за гости, обществени закрити площи и коридори. За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 100 лева, която всеки Гост, Клиент и Посетител на обекта за настаняване дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на комплекса.

 

ЗАБРАВЕНИ ВЕЩИ

Лични вещи на гостите, забравени в хотелските стаи или на територията на комплекса се пазят в продължение на 1 календарен месец и се предават при поискване.

 

ИНТЕРНЕТ

На територията на комплекса има осигурен безплатен, свободен достъп до WiFi мрежа.

 

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ДИ МАРЕСЕ ЗАБРАНЯВА

Използването на електрически и газови уреди в стаите.

Съхраняването в стаите на материали и предмети, опасни за здравето и живота на околните.

Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и действия, заплашващи здравето и имуществото на околните.

Повреждането на имущество на обекта.

Паркирането на автомобили на входа и изхода на обекта, както и по начин, който блокира движението.

Изнасянето и преместването на мебели от стаите, без предварително съгласуване с управата на „Ди Маре”.

Приемането на посетители в стаите след 20:00 ч., ако не са регистрирани и не са заплатили пребиваването си в мястото за настаняване.

Ползването на открития басейн от непълнолетни лица без придружител.

 

ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА С ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

За престой на домашен любимец на рецепцията се заплаща таксаДезинфекцияв размер на 5 лева/нощувка за домашен любимец + гаранционен депозит срещу щети в размер на 100 лв, който се възстановява обратно при напускане в случай, че такива не са установени. Гостите с домашни любимци трябва да се свържат със служител на Рецепция, за да организират осигуряването на удобно време за почистване на стаята.

Домашните любимци трябва да се държат на каишка, когато влизат в хотела или пребивават в общите части. За агресивните породи намордникът е задължителен.

Домашните любимци не трябва да бъдат оставяни без надзор. Всички смущения, като лаене или скимтене, трябва да бъдат своевременно прекратени, за да се гарантира удобството на другите гости.

Гостите са отговорни за всички имуществени вреди на територията на комплекса и/или телесни повреди, причинени от домашния им любимец на други гости, и се съгласяват да ги обезщетят в пълен размер.

Ди Маре си запазва правото да таксува гостите за имуществени вреди, причинени от техния домашен любимец.

Молим Ви да почиствате след своите домашни любимци, в случай че те извършват физиологичните си нужди на територията на комплекса, в противен случай нарушителите ще бъдат санкционирани!

Тези правила може да Ви прозвучат абсурдно и дори обидно, но те са продиктувани от дългогодишните ни
наблюдения, че не всеки собственик на домашен любимец е достатъчно загрижен и отговорен както за хотела, така и за своя четириног приятел.